[KOREAN] Introduce การแนะนำตัวเอง ภาษาเกาหลี[KOREAN] Introduce การแนะนำตัวเอง ภาษาเกาหลี
คลิปนี้มาสอนการแนะนำตัวเองเบื้องต้นจ้า เพื่อสามารถสื่อสารเวลาเราเจอหน้ากันคนเกาหลีได้เบื้องต้น 


SHARE THIS

เรียบเรียงโดย :

เพราะทุกวันของพวกเราคือเกาหลี

0 ความคิดเห็น: