[NEWS] ชื่อไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดที่ชาวเกาหลีใช้ตั้งชื่อให้ทารกน้อยของพวกเขาในปี 2017 ?ปี 2017 กำลังจะสิ้นสุดลงไป โดยในปีนี้มีทารกน้อยเพศหญิงเกิดใหม่มากกว่า 130,000 คน และทารกน้อยเพศชาวเกิดใหม่กว่า 140,000 คน ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งเกิดไว้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี

มีสถิติออกมาว่าชื่อที่เป็นที่นิยมสำหรับการตั้งชื่อทารกน้อยทั้งเพศชายและเพศหญิงในปี 2017 นั้นมีดังนี้ ทารกเพศชาย ชื่ออันดับ 1 คือ โดยุน มีผู้ใช้ชื่อนี้ถึง 2,120 ราย ส่วนทารกเพศหญิง ชื่ออันดับ 1 คือ ฮายุน มีผู้ใช้ชื่อนี้ 1,946 ราย โดย 10 อันดับแรกของทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นมีดังตารางด้านล่างนี้

ชื่อทารกแรกเกิดเพศชาย 10 อันดับแรกในปี 2016 (ซ้าย) / 2017 (ขวา)
1. มินจุน / โดยุน
2. ซอจุน / ฮาจุน
3. ฮาจุน / ซอจุน
4. โดยุน / ชิอู
5. จูวอน / มินจุน
6. เยจุน / เยจุน
6. ชิอู / จูวอน
8. จิโฮ / ยูจุน
9. จุนอู / จิโฮ
10. ยูจุน / จุนอู

ชื่อทารกแรกเกิดเพศหญิง 10 อันดับแรกในปี 2016 (ซ้าย) / 2017 (ขวา)
1. ซอยุน / ฮายุน
2. ซอยอน / ซอยุน
3. ฮายุน / ซอยอน
4. จิยู / ฮาอึน
5. จิอู / จิยู
6. ฮาอึน / จิอู
7. จิอา / ซูอา
8. ซูอา / ฮาริน
9. ซอฮยอน / จิอา
10. ฮาริน / ซออา


หากย้อนกลับไปในปี 2014 - 2016 ชื่อ ซอยุน เป็นชื่ออันดับ 1 ยอดนิยมสำหรับชื่อทารกเพศหญิง ในขณะเดียวกันในส่วนของทารกเพศชาย ชื่อ มินจุน มาเป็นอันดับ 1 ในปี 2012 , 2014 และ 2015 ในขณะที่ชื่อ ซอจุน มาเป็นอันดับ 1 ในปี 2013 - 2014แล้วคุณล่ะ ชอบชื่อเด็กเกาหลีชื่อไหนกันบ้าง ?


SHARE THIS

เรียบเรียงโดย :

เพราะทุกวันของพวกเราคือเกาหลี

0 ความคิดเห็น: