ยูนิเซฟอธิบายเหตุผลที่พวกเขาเชิญ BTS มาพูดที่สหประชาชาติ


หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ในประวัติศาสตร์ของบีทีเอสที่องค์การสหประชาชาติองค์การยูนิเซฟเกาหลีได้กล่าวถึงเหตุผลในการเชิญชวนให้ วง BTS พูดในที่ประชุมสมัชชาครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ 24 กันยายนBTSได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 73 เพื่อเป็นเกียรติแก่โครงการ "Generation Unlimited" ของยูนิเซฟซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกที่ "ทุ่มเทเพื่อเพิ่มโอกาสและการลงทุนสำหรับเด็กและเยาวชน"
เมื่อปีที่แล้วบีทีเอสร่วมมือกับ UNICEF เพื่อสร้างแคมเปญ "Love Myself" เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทั่วโลก แคมเปญดังกล่าวได้ระดมทุนกว่า 1 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนสาเหตุของปัญหาดังกล่าว
และในวันที่ 25 กันยายนตัวแทนขององค์การยูนิเซฟเกาหลีได้ให้ความเห็นว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกที่จะเชิญ BTS เข้ารับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี
"แคมเปญ Love Myself ของบีทีเอสซึ่งระบุว่าศักยภาพของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรักและเคารพตัวเองทำให้พวกเขามีวันนี้ได้ซึ่ง 'Generation Unlimited' ของ UNICEF ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาศักยภาพของเยาวชนโดยไม่ จำกัด มุ่งทำให้เยาวชนค้นพบคุณค่าในตัวเองเช่นเดียวกันกับพวกเขาเหล่านี้" ตัวแทนกล่าว. source
https://www.soompi.com/article/1235871wpp/unicef-explains-invited-bts-speak-united-nations

SHARE THIS

เรียบเรียงโดย :

เพราะทุกวันของพวกเราคือเกาหลี

0 ความคิดเห็น: